loading

Rezultati projekta

Ključni rezultat projekta će biti studijski programi ili programi cjeloživotnog učenja izrađeni, odnosno unaprijeđeni i ocijenjeni u skladu sa standardom kvalifikacija.

Svaka partnerska država će razviti svoj prijedlog standarda zanimanja (ako je previđeno u sklopu nacionalnog kvalifikacionog okvira) i standarda kvalifikacije i unaprijediti postojeći ili razviti novi studijski program ili program cjeloživotnog učenja koji će se temeljiti na razvijenim standardima. Zatim će se sprovesti eksterna evaluacija programa u skladu s Evropskim standardima i smjernicama za obezbjeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Države učesnice projekta će pružati međusobnu podršku i razmjenjivati iskustva, uz konsultacije sa državama koje imaju veće iskustvo u razvoju standarda kvalifikacija i njihovoj primjeni u obezbjeđenju kvaliteta.
Sprovođenje projekta započelo je u junu 2020., a trajaće do novembra 2022.

Održane tri projektne radionice

Prva projektna radionica održana je 5. i 6. jula 2021., tema radionice bila je Standard zanimanja i standard kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju te programi unaprjeđenja kompetencija. Radionica se održala online putem, a organizovalo ju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Više informacija o radionici dostupno je na ovom linku.

 

Druga projektna radionica održana je 24. i 25. novembra 2021., tema radionice bila je Standard kvalifikacije nastavnika u visokom obrazovanju – baza za izradu programa za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija. Radionica se održala online putem, a organizovalo ju je Ministerstvo za obrazovanie i nauka Republike Sjeverne Makedonije. Više informacija o radionici dostupno je na ovom linku.

 

Treća projektna radionica održana je 6. i 7. aprila 2022., tema radionice bila je Evaluacija programa cjeloživotnog učenja za nastavnike u visokom obrazovanju. Radionica se održala online putem, a organizovala ju je Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja iz Crne Gore. Više informacija o radionici dostupno je na ovom linku.

 

 

 

Izrađeni standardi kvalifikacija za nastavnika u visokom obrazovanju

Budući da je svrha projekta korišćenje alata nacionalnih kvalifikacijskih okvira u procesu obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju, kao jednu od ključnih aktivnosti, partneri su izradili standarde kvalifikacija. U skladu sa zajedničkim dogovorom koordinatora i partnera projekta, izrađeni su standardi kvalifikacija za nastavnike u visokom obrazovanju, a izrađivale su ih radne grupe i projektni timovi partnera. 

S obzirom na međusobne različitosti u nacionalnim kvalifikacijskim okvirima koordinatora i partnera, da bi postigli usklađenost standarda kvalifikacije s potrebama tržišta rada, partneri su sproveli različite aktivnosti koje su činile temelj za izradu standarda kvalifikacije. Tako je Hrvatska radna grupa uz standard kvalifikacije prethodno izradila i standard zanimanja, dok su projektni partneri prije donošenja prijedloga standarda kvalifikacije sproveli anketu/istraživanje kojim su htjeli utvrditi potrebe donošenja standarda kvalifikacija i znanja, sposobnosti i vještina koje su očekivane od nastavnika u visokom obrazovanju.


Hrvatska radna grupa izradila je, u skladu s važećim propisima, standard zanimanja koji je dostupan na ovom linku i predlog standard kvalifikacije dostupan na ovom linku. Standard zanimanja upisan je u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira 10. juna 2022.


Makedonski projektni tim izradio je, u skladu s važećim propisima, standard kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju koji je dostupan na ovom linku. Standard kvalifikacije upisan je u Registar kvalifikacija 28. januara 2022. Temelj za izradu Standarda kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju bilo je istraživanje koje je dostupno na ovom linku.


Crnogorska radna grupa izradila je, u skladu s važećim propisima, standard kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju koji je dostupan na ovom linku. Takođe, crnogorska radna grupa prethodno je sprovela i Analizu o kompetencijama nastavnika na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori, koja je dostupna na ovom linku.
 

Izrađeni programi za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

Izrađeni programi za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

U okviru projekta svi projektni partneri trebali su izraditi i program za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju, program je krajnji rezultat rada projektnih timova i radnih grupa.

U Republici Hrvatskoj na temelju izrađenog predloga standarda kvalifikacije izrađen je program usavršavanja nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju. Izradila ga je radna grupa hrvatskog katoličkog univerziteta u skladu sa svojim internim procedurama, relevantnim zakonodavnim okvirom koji se odnosi na visoko obrazovanje i na temelju izrađenog predloga standarda djelimične kvalifikacije Nastavnik u visokom obrazovanju/Nastavnica u visokom obrazovanju. Program je nakon sprovedenih recenzija dorađen i upućen na mišljenje Odboru za osiguravanje kvalitete Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a po primitku pozitivnog mišljenja Odbora upućen je na vrednovanju Senatu Sveučilišta. Program je dostupan na ovom linku.

Na osnovu izrađenog standarda kvalifikacije i upitnika koji je sproveden među nastavnicima i saradnicima zaposlenima na visokoškolskim ustanovama i u Republici Sjevernoj Makedoniji izrađen je program cjeloživotnog učenja za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju pod nazivom Profesionalizacija profesije srednjoškolskog profesora (didaktička perspektiva). Nakon sprovedenih recenzija, program je dorađen. Programu se može pristupiti na ovom linku.

U Crnoj Gori takođe je izrađena inicijativa za razvijanje kvalifikacije programa cjeloživotnog učenja. Program koji je izradio crnogorski tim dostupan je na ovom linku.


 

Izrađen Priručnik s primjerima dobre prakse u procesu izrade standarda kvalifikacije i programa vezanih za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

Izrađen Priručnik s primjerima dobre prakse u procesu izrade standarda kvalifikacije i programa vezanih za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju


Koordinator i partneri izradili su Priručnik u kojem se opisuje proces izrade standarda kvalifikacije, programa i recenzije programa u svakoj zemlji. Priručnik sadrži i općenito informacije o kvalifikacionim okvirima zemalja i postupcima izrade standarda i programa te procesima evaluacije programa, kao i linkove na bitne zakonodavne i strateške dokumente. 


Priručnik je dostupan na 4 jezika: 
•    hrvatski jezik
•    engleski jezik
•    makedonski jezik
•    crnogorski jezik
 

Provedene recenzije o izrađenim programima za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

Provedene recenzije o izrađenim programima za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju


Nakon izrade programa za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju uslijedile su recenzije koje su provodili stručnjaci uzimajući u obzir ESG i alate kvalifikacionih okvira. 
Recenzije na program za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju koje je izradilo Hrvatsko katoličko sveučilište dostupne su na poveznici
Recenzije na makedonski program Profesionalizacija profesije srednjoškolskog profesora (didaktička perspektiva) dostupne su na poveznici
Recenzije na crnogorski program Profesionalni razvoj i stručno osposobljavanje akademskog osoblja za pedagoški rad dostupne su na poveznici.