loading

Rezultati projekta

Ključan rezultat projekta bit će studijski programi ili programi cjeloživotnog učenja izrađeni, odnosno unaprijeđeni i vrednovani s obzirom na standarde kvalifikacija.

Svaka partnerska država razvit će svoj prijedlog standarda zanimanja (ako je previđeno u sklopu nacionalnog kvalifikacijskog okvira) i standarda kvalifikacije te unaprijediti postojeći ili razviti novi studijski program ili program cjeloživotnog učenja koji će se temeljiti na razvijenim standardima. Potom će se provesti vanjsko vrednovanje programa u skladu s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja. Države sudionice projekta pružat će međusobnu podršku i razmijeniti iskustva, uz konzultacije s državama koje su iskusne u razvoju standarda kvalifikacija i njihovoj primjeni u osiguravanju kvalitete.
Provedba projekta započela je u lipnju 2020., a trajat će do studenog 2022.