loading

Rezultati projekta

Ključan rezultat projekta bit će studijski programi ili programi cjeloživotnog učenja izrađeni, odnosno unaprijeđeni i vrednovani s obzirom na standarde kvalifikacija.

Svaka partnerska država razvit će svoj prijedlog standarda zanimanja (ako je previđeno u sklopu nacionalnog kvalifikacijskog okvira) i standarda kvalifikacije te unaprijediti postojeći ili razviti novi studijski program ili program cjeloživotnog učenja koji će se temeljiti na razvijenim standardima. Potom će se provesti vanjsko vrednovanje programa u skladu s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja. Države sudionice projekta pružat će međusobnu podršku i razmijeniti iskustva, uz konzultacije s državama koje su iskusne u razvoju standarda kvalifikacija i njihovoj primjeni u osiguravanju kvalitete.
Provedba projekta započela je u lipnju 2020., a trajat će do studenog 2022.

Održane tri projektne radionice

Prva projektna radionica održana je 5. i 6. srpnja 2021., tema radionice bila je Standard zanimanja i standard kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju te programi unaprjeđenja kompetencija. Radionica se održala online putem, a organiziralo ju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Više informacija o radionici dostupno je na ovoj poveznici.


Druga projektna radionica održana je 24. i 25. studenog 2021., tema radionice bila je Standard kvalifikacije nastavnika u visokom obrazovanju – baza za izradu programa za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija. Radionica se održala online putem, a organiziralo ju je Ministerstvo za obrazovanie i nauka Republike Sjeverne Makedonije. Više informacija o radionici dostupno je na ovoj poveznici.


Treća projektna radionica održana je 6. i 7. travnja 2022., tema radionice bila je Evaluacija programa cjeloživotnog učenja za nastavnike u visokom obrazovanju. Radionica se održala online putem, a organizirala ju je Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja iz Crne Gore. Više informacija o radionici dostupno je na ovoj poveznici.

 

 

 

Izrađeni standardi kvalifikacija za nastavnika u visokom obrazovanju

Budući da je svrha projekta korištenje alata nacionalnih kvalifikacijskih okvira u procesu osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju, kao jednu od ključnih aktivnosti, partneri su izradili standarde kvalifikacija. U skladu sa zajedničkim dogovorom koordinatora i partnera projekta, izrađeni su standardi kvalifikacija za nastavnike u visokom obrazovanju, a izrađivale su ih radne skupine i projektni timovi partnera. 

S obzirom na međusobne različitosti u nacionalnim kvalifikacijskim okvirima koordinatora i partnera, da bi postigli usklađenost standarda kvalifikacije s potrebama tržišta rada, partneri su proveli različite aktivnosti koje su činile temelj za izradu standarda kvalifikacije. Tako je Hrvatska radna skupina uz standard kvalifikacije prethodno izradila i standard zanimanja, dok su projektni partneri prije donošenja prijedloga standarda kvalifikacije proveli anketu/istraživanje kojim su htjeli utvrditi potrebe donošenja standarda kvalifikacija i znanja, sposobnosti i vještina koje su očekivane od nastavnika u visokom obrazovanju.

Hrvatska radna skupina izradila je, u skladu s važećim propisima, standard zanimanja koji je dostupan na ovoj poveznici i standard kvalifikacije dostupan na ovoj poveznici. Standard zanimanja upisan je u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira 10. lipnja 2021. godine.
 

Makedonski projektni tim izradio je, u skladu s važećim propisima, standard kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju koji je dostupan na ovoj poveznici. Standard kvalifikacije upisan je u Registar kvalifikacija 28. siječnja 2022. godine. Temelj za izradu Standarda kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju bilo je istraživanje koje je dostupno na ovoj poveznici.


Crnogorska radna skupina izradila je, u skladu s važećim propisima, standard kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju koji je dostupan na ovoj poveznici. Također, i crnogorska radna skupina prethodno je provela Analizu o kompetencijama nastavnika na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori koja je dostupna na ovoj poveznici.
 

Izrađeni programi za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

Izrađeni programi za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

U okviru projekta svi projektni partneri trebali su izraditi i program za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju, program je krajnji rezultat rada projektnih timova i radnih skupina.

U Republici Hrvatskoj na temelju izrađenog prijedloga standarda kvalifikacije izrađen je program usavršavanja nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju. Izradila ga je radna skupina Hrvatskog katoličkog sveučilišta u skladu sa svojim internim procedurama, relevantnim zakonodavnim okvirom koji se odnosi na visoko obrazovanje i na temelju izrađenog prijedloga standarda djelomične kvalifikacije Nastavnik u visokom obrazovanju/Nastavnica u visokom obrazovanju. Program je nakon provedenih recenzija dorađen i upućen na mišljenje Odboru za osiguravanje kvalitete Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a po primitku pozitivnog mišljenja Odbora upućen je na vrednovanju Senatu Sveučilišta. Program je dostupan na ovoj poveznici.

Na temelju izrađenog standarda kvalifikacije i upitnika koji je proveden među nastavnicima i suradnicima zaposlenima na visokim učilištima i u Republici Sjevernoj Makedoniji izrađen je program cjeloživotnog učenja za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju pod nazivom Profesionalizacija profesije srednjoškolskog profesora (didaktička perspektiva). Nakon provedenih recenzija, program je dorađen. Programu se može pristupiti na ovoj poveznici.

U Republici Crnoj Gori također je izrađena inicijativa za razvijanje kvalifikacije programa cjeloživotnog učenja. Program koji je izradio crnogorski tim dostupan je na ovoj poveznici.


 

Izrađen Priručnik s primjerima dobre prakse u procesu izrade standarda kvalifikacije i programa vezanih za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

Izrađen Priručnik s primjerima dobre prakse u procesu izrade standarda kvalifikacije i programa vezanih za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

Koordinator i partneri izradili su Priručnik u kojem se opisuje proces izrade standarda kvalifikacije, programa i recenzije programa u svakoj zemlji. Priručnik sadrži i općenito informacije o kvalifikacijskim okvirima zemalja i postupcima izrade standarda i programa te procesima evaluacije programa, kao i poveznice na bitne zakonodavne i strateške dokumente. 


Priručnik je dostupan na 4 jezika: 
•    hrvatski jezik
•    engleski jezik
•    makedonski jezik
•    crnogorski jezik
 

Provedene recenzije o izrađenim programima za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

Provedene recenzije o izrađenim programima za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju


Nakon izrade programa za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju uslijedile su recenzije koje su provodili stručnjaci uzimajući u obzir ESG i alate kvalifikacijskih okvira. 
Recenzije na program za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju koje je izradilo Hrvatsko katoličko sveučilište dostupne su na poveznici
Recenzije na makedonski program Profesionalizacija profesije srednjoškolskog profesora (didaktička perspektiva) dostupne su na poveznici
Recenzije na crnogorski program Profesionalni razvoj i stručno osposobljavanje akademskog osoblja za pedagoški rad dostupne su na poveznici.