loading

Pravila privatnosti

Ovim dokumentom opisano je kako Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ulica Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, OIB: 495 08397045 (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) obrađuje lične podatke.
Politika privatnosti se primjenjuje na sve lične podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo. Kontaktni podaci prikupljeni na našim web stranicama neće biti javno objavljeni niti će koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na vaš zahtjev!
Svoje lične podatke u gore navedene svrhe dajete dobrovoljno što potvrđujete dajući jasnu i nedvosmislenu dozvolu. Navedeni podaci su nam neophodni kako bi se ispunila svrha u koju se prikupljaju i neće biti korišćeni ni u koju drugu svrhu bez traženja vaše izričite dozvole. U skladu sa navedenim, ako uskratite tražene lične podatke, Ministarstvo neće moći postupiti po tom zahtjevu.
Obavještavamo vas da u svakom trenutku možete povući dozvolu na obradu vaših ličnih podataka bez posljedica, te da će vašem zahtjevu biti udovoljeno u najkraćem mogućem roku. Nakon povlačenja vaše dozvole vaši lični podaci više neće biti obrađivani, te će u skladu s internim aktom Ministarstva biti obrisani ili uništeni na siguran način.
Vaši lični podaci neće se proslijeđivati trećim osobama izvan Ministarstva. U slučaju davanja vaših ličnih podataka na korišćenje trećim osobama, Ministarstvo će vas o tome prethodno informisati u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.
Vaši lični podaci neće se proslijeđivati trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.
Ministarstvo će vaše lične podatke obrađivati u skladu s opisanom svrhom, u razdoblju u kojem je obrada tih podataka nužna radi postizanja svrhe u koju su prikupljeni, a najduže u roku određenom internim aktom kojim se uređuje obrada i skladištenje tih podataka.
Lične podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši lični podaci su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Obrađeni podaci skladište se u našim prostorijama i IT sistemima, ali ponekad podatke skladištimo na servere naših pouzdanih davalaca usluga (trusted service provider). Osiguraćemo da se lični podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašćeno korišćenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena ličnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlašćene osobe.
Za sva pitanja i informacije vezane za ostvarivanje vaših prava na zaštitu ličnih podataka, slobodno se obratite na e-adresu BAQUAL@mzo.hr.