loading

Naši partneri

Koordinator projekta BAQUAL - Better Academic Qualifications through Quality Assurance/Bolje akademske kvalifikacije kroz obezbjeđenje kvaliteta je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a projektni partneri su Ministarstvo za obrazovanje i nauku Republike Sjeverne Makedonije i Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Republika Hrvatska

Ulica Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Tel: +385 1 4569 000
E-pošta: info@mzo.gov.hr
Web: https://mzo.gov.hr

 

Ministarstvo je fokusirano na razvoj modernog sistema vaspitanja i obrazovanja u Hrvatskoj, povezujući obrazovanje s potrebama privrede i društva. Naučni sistem usmjerava se ka stimulisanju privrednog i društvenog razvoja, dok se u visokom obrazovanju podstiču načela autonomije i akademske slobode. Misija Ministarstva je obezbjeđivanje uslova za kvalitetno opšte i stručno obrazovanje koje odgovara savremenom dobu i usklađeno je sa tržištem rada, i naučna djelatnost koja se zasniva na kvalitetu i međunarodnoj kompetitivnosti.  

Ministerstvo za obrazovanie i nauka, Republika Sjeverna Makedonija

Ulica Ćirila i Metoda 54, 1000 Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija
Tel: +389 (0)2 3117 896
E-pošta: contact@mon.gov.mk
Web: https://mon.gov.mk

 

Ministarstvo se bavi obezbjeđenjem kvalitetnog obrazovnog procesa i naučno-istraživačkog rada na nacionalnom nivou. Svojom misijom i vizijom doprinosi razvoju evropskih vrijednosti u obrazovnom i naučnom sistemu koji se zasniva na savremenim metodama rada i njihovom daljnjem usavršavanju. Učestvuje u mnogim evropskim projektima iz područja svog djelokruga s ciljem razvoja sistema, sticanja dodatnih znanja i vještina, i pružanja pomoći u vidu saradnje i razmjene iskustava s državama partnerima na projektima. Ministarstvo radi na razvoju digitalne pismenosti i cjeloživotnog učenja u cilju modernizacije metoda učenja i zalaže se za razvoj pismenosti među svim slojevima društva i na svim nivoima obrazovanja. Saradnja s mladima jedna je od važnih misija Ministarstva, koja doprinosi boljitku mladih u društvu koordinacijom, praćenjem i sprovođenjem pitanja od značaja za mlade u društvu. 

 

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Crna Gora

Mihaila Lalića br. 1 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 511 297
E-pošta: info@akokvo.me
Web: https://akokvo.me/

 

Agencija je nezavisno tijelo koje je osnovano 2017. godine, sprovodi eksterno ocjenjivanje visokog obrazovanja akreditacijom studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja u visokom obrazovanju, kao i praćenje rada visokoškolskih ustanova. Agencija radi u skladu s evropskim standardima i smjernicama, a svoj rad usklađuje s najboljim praksama i radom sličnih agencija. U skladu s evropskim idejama, podstiče i podržava ideje mobilnosti i priznavanja stranih kvalifikacija. Takođe, učestvuje i u mnogim evropskim projektima, pa na taj način doprinosi daljem razvoju crnogorskog sistema visokog obrazovanja. Svojom misijom i poslovima utiče na oblikovanje smjera cjelokupnog sistema, kao i njegovog unaprjeđenja. Istaknute vrijednosti Agencije su transparentnost, nezavisnost, saradnja i integritet.