loading

Naši partneri

Nositelj projekta BAQUAL - Better Academic Qualifications through Quality Assurance / Bolje akademske kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a projektni partneri su Ministerstvo za obrazovanie i nauku Republike Sjeverne Makedonije i Agencija za kontrolu i obezbeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Republike Crne Gore

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Republika Hrvatska

Ulica Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Tel: +385 1 4569 000
E-pošta: info@mzo.gov.hr
Web: https://mzo.gov.hr

 

Ministarstvo je usredotočeno na razvoj modernog sustava odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, uz povezivanje obrazovanja s potrebama gospodarstva i društva. Znanstveni sustav usmjerava se prema poticanju gospodarskog i društvenog razvoja, dok se u visokom obrazovanju podupiru načela autonomije i akademske slobode. Misija Ministarstva je osiguravanje uvjeta za kvalitetno opće i strukovno obrazovanje koje odgovara suvremenom vremenu i usklađeno je s tržištem rada  te znanstvena djelatnost koja se temelji na kvaliteti i međunarodnoj kompetitivnosti.

Ministerstvo za obrazovanie i nauka, Republika Sjeverna Makedonija

Ulica Ćirila i Metoda 54, 1000 Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija
Tel: +389 (0)2 3117 896
E-pošta: contact@mon.gov.mk
Web: https://mon.gov.mk

 

Ministarstvo se bavi osiguravanjem kvalitetnog obrazovnog procesa i znanstveno-istraživačkog rada na nacionalnoj razini. Svojom misijom i vizijom pridonosi razvoju europskih vrijednosti u obrazovnom i znanstvenom sustavu koji se temelji na suvremenim metodama rada i njihovom daljnjem usavršavanju. Sudjeluje u mnogim europskim projektima iz područja svojeg djelokruga s ciljem razvoja sustava, stjecanja dodatnih znanja i vještina te pružanja pomoći u vidu suradnje i razmjene iskustava s državama partnerima na projektima. Kroz informacijsku pismenost i cjeloživotno učenje podržavaju se suvremene metode učenja, razvoja pismenosti među svim slojevima društva pa onda i na svim obrazovnim razinama. Suradnja s mladima jedna je od važnih misija Ministarstva, pridonosi boljitku mladih u društvu koordinirajući, nadzirući i provodeći pitanja od interesa za mlade u društvu.

 

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Crna Gora

Mihaila Lalića br. 1 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 511 297
E-pošta: info@akokvo.me
Web: https://akokvo.me/

 

Agencija je neovisno tijelo koje je osnovano 2017. godine, provodi vanjsko vrednovanje visokog obrazovanja akreditacijom studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja u visokom obrazovanju, kao i praćenje rada visokoškolskih ustanova. Agencija radi u skladu s europskim standardima i dokumentima, a svoj rad usklađuje s najboljim praksama i radom sličnih agencija. U skladu s europskim idejama, potiče i podržava ideje mobilnosti i priznavanja stranih kvalifikacija. Također, sudjeluje i u mnogim europskim projektima te na taj način pripomaže daljnjem razvoju crnogorskog sustava visokog obrazovanja. Svojom misijom i poslovima utječe na oblikovanje smjera cjelokupnog sustava, kao i njegovog unapređenja. Istaknute vrijednosti Agencije su transparentnost, nezavisnost, suradnja i integritet.