loading

Saznajte više o BAQUAL projektu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministerstvo za obrazovanje i nauka Republike Sjeverne Makedonije i Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Republike Crne Gore započelo je u junu 2020. provedbu projekta BAQUAL - Better Academic Qualifications through Quality Assurance / Bolje akademske kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete

Osnovni podaci o projektu


Naziv projekta na hrvatskom jeziku:
Bolje akademske kvalifikacije kroz obezbjeđenje kvaliteta


Naziv projekta na engleskom jeziku:
Better Academic Qualifications through Quality Assurance


Kratki naziv projekta:
BAQUAL


Nosilac projekta:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Republika Hrvatska


Partneri na projektu:
Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Crna Gora;
Ministerstvo za obrazovanie i nauka, Republika Sjeverna Makedonija


Vrijeme trajanja projekta:
30 mjeseca, od juna 2020. do novembra 2022.


Ključna aktivnost:
podsticanje primjene kvalifikacionih okvira u unutrašnjim i eksternim postupcima obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju 


Iznos projektnog budžeta:
125.858,75 EUR
 

 

Svrha projekta je podsticanje primjene kvalifikacionih okvira u unutrašnjim i eksternim postupcima obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju u navedenim državama. Sve tri države usvojile su relevantno zakonodavstvo kako bi implementirale i iskoristile kvalifikacioni okvir za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja u sklopu ciljeva i načela Evropskog prostora visokog obrazovanja. 

U sklopu projekta svaka država će razviti prijedlog standarda kvalifikacije, unaprijediti postojeći ili razviti novi studijski ili obrazovni program, odnosno program cjeloživotnog učenja i na kraju sprovesti „testno“ eksterno ocjenjivanje programa u skladu s Evropskim standardima i smjernicama za obezbjeđenje kvaliteta. Tri države, partneri u projektu, pružaće međusobnu potporu i razmjenjivaće iskustva, a pri to će se oslanjati na savjetovanje s državama koje imaju više iskustva u razvoju standarda kvalifikacija i njihovoj upotrebi u obezbjeđenju kvaliteta
 

Saznajte više o BAQUAL projektu
Aktivnosti projekta

Aktivnosti projekta

Planirane aktivnosti obuhvataju redovne sastanke projektnih partnera, kao i nacionalnih radnih tijela odnosno eksperata koji izrađuju prijedloge standarda zanimanja (ako je predviđeno u sklopu nacionalnog kvalifikacionog okvira) i standarda kvalifikacija, kao i program koji se temelji na izrađenim standardima. Na kraju cjelokupnog procesa izrade prijedloga standarda, predviđeno je i sprovođenje ocjenjivanja izrađenog programa. Kako bi partneri, radna tijela i uključeni stručnjaci dobili odgovarajuće informacije i razmijenili iskustva, planirane su online radionice o metodologijama i primjerima dobre prakse, kao i studijska putovanja.

Ciljevi projekta

Ciljevi projekta

Cilj projekta je putem međusobne podrške partnera razmijeniti znanja i proći kroz iskustvo izrade prijedloga standarda kvalifikacija i programa, kao i proces ocjenjivanja programa u sistemu visokog obrazovanja. Znanja koja će učesnici projekta steći moći će prenijeti u svoje matične države i na taj način doprinijeti unaprjeđenju sistema kvalifikacija u visokom obrazovanju.

Finansiranje projekta

Finansiranje projekta

Projekat je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+.