loading

Saznajte više o BAQUAL projektu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministerstvo za obrazovanje i nauka Republike Sjeverne Makedonije i Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Republike Crne Gore započelo je u lipnju 2020. provedbu projekta BAQUAL - Better Academic Qualifications through Quality Assurance / Bolje akademske kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete

Osnovni podatci o projektu


Naziv projekta na hrvatskom jeziku:
Bolje akademske kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete
 

Naziv projekta na engleskom jeziku:
Better Academic Qualifications through Quality Assurance


Kratki naziv projekta:
BAQUAL


Nositelj projekta:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Republika Hrvatska


Sudionici na projektu:
Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Crna Gora
Ministerstvo za obrazovanie i nauka
Republika Sjeverna Makedonija


Vrijeme trajanja projekta:
30 mjeseca, od lipnja 2020. do studenog 2022.


Ključna aktivnost:
poticanje primjene kvalifikacijskih okvira u unutarnjim i vanjskim postupcima osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju 


Iznos projektnog proračuna:
125.858,75 EUR
 

Svrha projekta je poticanje primjene kvalifikacijskih okvira u unutarnjim i vanjskim postupcima osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju u navedenim državama. Sve tri države usvojile su relevantno zakonodavstvo kako bi implementirale i iskoristile kvalifikacijski okvir za osiguravanje i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja u sklopu ciljeva i načela Europskog prostora visokog obrazovanja. 

U sklopu projekta svaka država razvit će prijedlog standarda kvalifikacije, unaprijediti postojeći ili razviti novi studijski ili obrazovni program, odnosno program cjeloživotnog obrazovanja te na kraju provesti „testno“ vanjsko vrednovanje programa u skladu s Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete. Tri države, sudionice u projektu, pružat će si međusobnu potporu i razmjenjivati iskustva, a oslanjat će se na savjetovanje s državama koje imaju više iskustva u razvoju standarda kvalifikacija i njihovu korištenju u osiguravanju kvalitete. 

Saznajte više o BAQUAL projektu
Aktivnosti projekta

Aktivnosti projekta

Planirane aktivnosti obuhvaćaju redovite sastanke projektnih partnera, kao i nacionalnih radnih skupina odnosno stručnjaka koji izrađuju prijedloge standarda zanimanja (ako je predviđeno u sklopu nacionalnog kvalifikacijskog okvira) i standarda kvalifikacija te program koji se temelji na izrađenim standardima. Na kraju cjelokupnog procesa izrade prijedloga standarda, predviđena je i provedba vrednovanja izrađenog programa. Kako bi partneri, radne skupine i uključeni stručnjaci dobili odgovarajuće informacije i izmijenili iskustva, planirane su online radionice o metodologijama i primjerima dobre prakse, kao i studijska putovanja.

Ciljevi projekta

Ciljevi projekta

Cilj projekta je putem međusobne podrške partnera razmijeniti znanja i proći iskustvo izrade prijedloga standarda kvalifikacija i programa, kao i proces vrednovanja programa u sustavu visokog obrazovanja. Znanja koja će sudionici projekta steći moći će prenijeti u svoje matične države i na taj način doprinijeti unapređenju sustava kvalifikacija u visokom obrazovanju.

Financiranje projekta

Financiranje projekta

Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+.