loading

Studijski posjet u okviru projekta BAQUAL održan u Španjolskoj

30. kolovoz 2022.

Studijski posjet u okviru projekta BAQUAL održan u Španjolskoj


Tema: razmjena iskustva između dva sustava visokog obrazovanja i unaprjeđenje znanja iz područja usavršavanja nastavnika u visokom obrazovanju 
Razdoblje studijske posjete: 25. - 27. srpnja 2022.godine


Predstavnica AKOKVO-a je, u skladu s planiranim projektnim aktivnostima, u svrhu unaprjeđenja znanja iz područja usavršavanja nastavnika u visokom obrazovanju i izrade programa cjeloživotnog učenja, posjetila španjolske ustanove koje se bave navedenim tematikama. 
Studijska posjeta realizirana je posjetom sljedećih institucija: 
1. AQUIB – agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju
2. IRIE – institut za istraživanje u području obrazovanja i inovacija na području obrazovanja i usavršavanja
3. University of the Balearic Islands.
Svrha posjete bila je razmjena iskustva između dva sustava visokog obrazovanja, kao i prezentacija aktivnosti i rezultata projekta BAQUAL.
Tijekom posjete AQUIB-u, predstavici AKOKVO-a istaknute su ključne odrednice Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) koje pridonose osiguravanju i podizanju kvalitete u visokom obrazovanju. Predstavnica AKOKVO-a imala je priliku upoznati se sa španjolskom mrežom za osiguravanje kvalitete u području visokog obrazovanja (REACU) koju čini nacionalna agencija i 10 autonomnih agencija u Španjolskoj. Posebno je bila zanimljiva informacija da AQUIB uz redovne aktivnosti evaluacije provodi i aktivnost akreditacije akademskog osoblja na temelju čega se donose odluke o dodjeli nagrada akademskom osoblju za izuzetan rad, a u skladu s utvđenim AQUIB-ovim načelima. Navedeno može predstavljati dobru praksu koja se može preuzeti i u drugim zemljama, a naročito u kontekstu poticanja unaprjeđivanja nastavničkih kompetencija. Predstavnici AQUIB-a su pružili informacije i o španjolskom okviru kvalifikacija na kojem se kontinuirano radi i unaprjeđuje. 
Tijekom posjete IRIE institutu, predstavljen je godišnji plan usavršavanja nastavnika u visokom obrazovanju koji se provodi na španjolskim ustanovama. Usavršavanja koja se provode usmjerena su na razvoj digitalnih kompetencija, upravljanje socijalnim i komunikacijskim vještinama, unaprjeđenje prezentacijskih vještina, vještina izrade videoprezentacija, vezane uz akademski integritet, pripremu akademskog osoblja za postupke akreditacije, podršku u publikaciji znanstvenih radova, kreiranje SPSS baza, korištenje digitalnih učionica, izrade digitalnih upitnika i slično. Navedena usavršavanja naišla su na visok odaziv akademskog osoblja, a naročito su za njih zaintresirani asistenti i docenti. 
Tijekom posjete University of the Balearic Islands predstavljen je primjer usavršavanje za usavršavanje nastavničkih kompetencija koji se provodi u suradnji s IRIE institutom i koji se sastoji od 16 ECTS bodova.
Sve tri institucije iskazale su interesovanje za projekat BAQUAL i razvoj stručne kvalifikacije koji je njime predviđen, a naročito za provedene ankete o nastavničkim kompetencijama i njihov koncept.
U konačnom, trodnevna studijska posjeta je u potpunosti ispunila očekivanja, a stečeno iskustvo bit će od velikog značaja za realizaciju sličnog programa za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija u Crnoj Gori.