loading

Izrađeni programi za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

23. studeni 2022.

Izrađeni programi za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju


Na temelju izrađenih standarda kvalifikacija koordinator i države partneri izradili su programe za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju. 
U Republici Hrvatskoj na temelju izrađenog prijedloga standarda kvalifikacije izrađen je program usavršavanja nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.  Izradila ga je radna skupina Hrvatskog katoličkog sveučilišta u skladu sa svojim internim procedurama, relevantnim zakonodavnim okvirom koji se odnosi na visoko obrazovanje i na temelju izrađenog prijedloga standarda djelomične kvalifikacije Nastavnik u visokom obrazovanju/Nastavnica u visokom obrazovanju. 
Na temelju izrađenog i upisanog standarda kvalifikacije i upitnika koji je proveden među nastavnicima i suradnicima zaposlenima na visokim učilištima i u Republici Sjevernoj Makedoniji izrađen je program cjeloživotnog učenja za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju pod nazivom Profesionalizacija profesije srednjoškolskog profesora (didaktička perspektiva). 
U Crnoj Gori također je izrađena inicijativa za razvijanje kvalifikacije programa cjeloživotnog učenja u suradnji sa Sveučilištem Crne Gore. 
Navedeni dokumenti dostupni su pod kategorijom Rezultati.