loading

Održan sastanak projektnih partnera – novembar 2022.

15. novembar 2022.

Održan sastanak projektnih partnera – novembar 2022.


Sastanak projektnih partnera održan je 10. novembra 2022. online putem. 
Na sastanku su predstavnici projektnih timova država partnera na projektu dali pregled aktivnosti koje su u tijeku. Hrvatski projektni tim usmjerava dorađivanje programa cjeloživotnog učenja za nastavnika u visokom obrazovanju. Projektni tim Sjeverne Makedonije također je izradio program, a u tijeku je priprema za slanje prijedloga programa vanjskim stručnjacima na evaluaciju. Crnogorski projektni tim trenutno je u procesu izrade programa, nakon što bude izrađen bit će poslat na recenziju.
Jedna od završnih projektnih aktivnosti prema Grant Agreementu je i izrada self-evaluation priručnika koji trebaju ispuniti svi projektni timovi, a koordinator projekta potom treba izraditi i izvješće o rezultatima. 
Koordinator projekta izvijestio je članove projektnih timova država partnerica da prema Grant Agreementu vanjski eskpert treba pročitati Grant Agreement, pregledati provedene projektne aktivnosti te rezultate projekta. Nakon uvida u svu projektnu dokumentaciju izradit će analizu s ocjenom uspješnosti provedbe projekta i uputama za poboljšanje. 
Izrada priručnika Best practice guide je u završnoj fazi, nakon što projektni partneri izrade svoja poglavlja, ista će biti uvrštena u priručnik koji će potom biti grafički uređen i preveden.
Svi rezultati projekta bit će prikazani na mrežnim stranicama projekta BAQUAL pod rubrikom Rezultati.